Knjige

Hafiz Sulejman Bugari je do sada objavio pet knjiga – zbirku više od pedeset hutbi – pod naslovom Vratimo se Gospodaru (objavljena i na engleskom i njemačkom jeziku), zbirku medijskih nastupa – pod naslovom Mi smo jedan drugome najbolji poklon, zbirku predavanja – pod naslovom Dersovi i druženja (objavljena i na njemačkom jeziku), istraživački rad pod naslovom Liječenje ovisnika o drogama u terapijskim zajednicama i zbirku izreka pod naslovom IZR(ij)EKE – Za raju iz Raja.

Vratimo se Gospodaru je prva knjiga hafiza Sulejmana Bugarija, koja je „doživjela“ više od dvadeset četvrto izdanja. Radi se o zbirci pedeset hutbi, pomno izabranih po temama, kako bi se pokrilo što više životnih oblasti i odgovorilo na što više pitanja. Knjiga „Vratimo se Gospodaru“ na suptilan način trasira puteve najvažnijeg povratka vječnoj domovini. Knjiga je prevedena na albanski, engleski i njemački jezik.

Mi smo jedan drugome najbolji poklon je zbirka medijskih nastupa hafiza Bugarija, koja je nastojala sačuvati i u pisanom obliku svu njegovu životnost usmenom izričaja. Na plemenit način upućuje se čitaoca da razumišlja o sebi, tako da svaku noć svede račun sam sa sobom za prethodni dan.
Sam naslov upućuje na činjenicu da su najvažnije stvari i najveće vrijednosti one koje se ne mogu platiti novcem, da se moramo družiti i voljeti na višim osnovama i bez obaveznih „kesa“ koje se nose kad idemo u posjete. Dijeljenjem poklona koji se ne mogu platiti novcem postiže se istinska ljubav u ime Gospodara i promovira se Milost. Autor u svojim medijskim nastupima ne osuđuje, ne presuđuje, ne govori – on razgovara.

Dersovi i druženja treća je knjiga hafiza Sulejmana Bugarija. Radi se o njegovim tematskim predavanjima na raznim susretima u zemlji i inozemstvu. Kroz knjigu se vidi da je njegov način, koji preporučuje svima nama, upravo razgovor i druženje. On objašnjava kako biti sretan, koristan, kako očistiti svoje srce, kako biti živ u današnjem svijetu, kako imati prijatelja i biti prijatelj…Kroz formu Bugarijevih „Dersova i druženja“ čitalac prepoznaje i prati prefinjeni način komuniciranja sa drugima i biva pozvan da se kreće tim putem u uređivanju odnosa između između sebe i okoline, ali i sam samim sobom. Knjiga je prevedena na njemački jezik.

Liječenje ovisnika o drogama u terapijskim zajednicama: Socijalni rad i duhovnost četvrta je knjiga hafiza Sulejmana Bugarija. Radi se Bugarijevom magistarskom radu, kojeg je krajem 2012. godine uspješno odbranio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Izr(ij)eke – Izreke za raju iz Raja zbirka je izreka hafiza Sulejmana Bugarija. Posjetioci njegovih predavanja, hutbi i mukabela, kao i oni koji su ga slušali na elektornskim medijima i internetu, zasigurno su primijetili njegovu sklonost i ljubav prema riječi. Istražujući čovjeka u punom smislu, a u potrazi za odgovorom na ključna pitanja savremenog ljudskog bića i uzroka gotovo općeg nezadovoljstva, zasićenja i dosade, nastale su “Izreke za raju iz Raja“ u kojima autor nudi odgovore i izlaz. Izreke poput kapljica napajaju duše žedne svevremenskih sadržaja. Zajednički nazivnik svake od njih je iskrenost te će, tragom ove kiše, iskreni tragalac naći put do Izvora.

 • IZVODI IZ RECENZIJA

  Hafiz Sulejman Bugari je savremen. U svojim hutbama traga za problemima u svojoj okolini, za onim što bi moglo biti pozitivno i onim što bi moglo biti negativno, to analizira i prvo nastoji dovesti slušaoca do toga šta treba raditi pa da to pozitivno postane još pozitivnije, a za ono što je negativno nastoji usmjeriti slušaoca da radi da i to preobrazi u pozitivno. Bugari je veoma često direktan i živ u govoru, uvlači slušaoca u srž teme. To nije kazuistika, nego neka vrsta dijaloga ili druženja sa dušama slušalaca. Slušaočeva misao ne može odlutati jer slušalac primjećuje da je riječ i o njemu. Sve hutbe su, bez izuzetka, etičko-didaktičkog karaktera na čemu insistira i islamsko učenje, a što je i svrha hutbe. NJegove hutbe su veoma aktuelne. Zbog toga zaslužuju pažnju.

  Prof. dr. Omer Nakičević

  U ovoj knjizi, kao ideja vodilja, dominira etika. Ovo djelo posebno je značajno za žene, koje nisu u mogućnosti slušati hutbe u džamiji, a one će im, bez sumnje, pomoći u odgoju sebe I svoje djece u duhu islama i Časne Knjige, što znači u duhu Dobra. Bugarijeve hutbe su kao stalna lektira, udžbenik, priručnik. Čitaoca u svim sitacijama podsjeti i opomene.

  Prof. dr. Lamija Hadžiosmanović

  Sulejmana Bugarija ja vidim u tradiciji mistika radosti. O njemu treba govoriti u kontekstu onih ljudi koji su vjerovali da nam se Milostivi objavljuje kao radost i da Mu najbolje služimo radošću i ljubavlju.

  Prof. dr. Dževad Karahasan

  I tom tako iskovanom Sulejmanu Bugariju ne treba ništa. I zato što mu ne treba više ništa, a sve ima, on sve što ima i što može, daje drugome. Treba mu, reći ćemo, kaput, hlače, gaće, dajede, da legne, ali mu zapravo ne treba ništa, jer on, tako iskovan čekićem islama ima sve što god hoćeš. Niko mu ništa nauditi ne može i nikoga se hafiz Sulejman Bugari ne boji osim Allaha Svemilosnoga, Svemogućeg, ali onim strahom koji voli svom svojom dušom, ili još bolje rečeno, hafiz Bugari širi svoju dušu koliko god može da mu više straha od Allaha, dž.š., stane u prsa.

  Nedžad Ibrišimović

Copyright © 2006-2024 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija. Developed by Visualis.