Rekli su

Akademik Esad Duraković / Hafiz Sulejman Bugari: Hram u srcu

O hafizu Sulejmanu Bugariju objavio sam svojevremeno (Preporod, br. 11/1045, Sarajevo, 1. juni 2015.) poduži

Prof. dr. dr. Lidija Pehar / Izreke – hrana za um, srce i dušu

Kad su Ezopa upitali: Koja je najbolja stvar na svijetu, odgovorio je: Jezik. A koja je najgora stvar na svijetu, nastavili su pitati,

Milan Bandić / Hafiz Bugari: Čovjek sugovorništva i dobrog susjedstva

Dragi i poštovani prijatelji, neka je mir i spas Božji na vas! O hafizu Bugariju puno su mi govorili moji prijatelji.

Akademik Esad Duraković / Hafiz Sulejman Bugari: Lice Vrline

Naš svijet izobličava se toliko da nam život u njemu postaje neka vrsta prinude. Jedva da ima proplamsaja koji bi u njega unijeli vedrine.

Akademik Dževad Jahić / Između jezika i misli

Hafiz Sulejman-ef. Bugari jedinstvena je ličnost, općepoznata i općepriznata na ovim našim prostori ma iz

Akademik Tvrtko Kulenović / Duhovni svijet Sulejmana Bugarija

Tekstovi Sulejmana Bugarija imaju formu aforizama, ali nisu aforizmi. U svoje vrijeme, naročito poslije Titove smrti,

Dr. Ahmet Alibašić / Hafiz Bugari je kredibilan prenositelj poruke

Komunikolozi nam kažu da je za uspješnu komunikaciju potrebno ispuniti četiri uvijeta: poznavati publiku, imati adekvatnu poruku,

Nedžad Ibrišimović / Jedna velika knjiga velike Hafizove duše

Imao sam i čast i zadovoljstvo da hafiza Bugarija vidim i slušam više puta i jedva čekam da ga vidim i čujem opet, ako Bog da.

Prof. dr. Omer Nakičević / Hafiz Bugari prati vrijeme i sve posvećuje tom vremenu

Hutba je predavanje koje drži hatib za vrijeme džume namaza i bajramima, bez čega nema ni tih vjerskih obreda.

Copyright 2007-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija