Knjige


Hafiz Sulejman Bugari je do sada objavio pet knjiga – zbirku više od pedeset hutbi – pod naslovom Vratimo se Gospodaru (objavljena i na engleskom i njemačkom jeziku), zbirku medijskih nastupa – pod naslovom Mi smo jedan drugome najbolji poklon, zbirku predavanja – pod naslovom Dersovi i druženja (objavljena i na njemačkom jeziku), istraživački rad pod naslovom Liječenje ovisnika o drogama u terapijskim zajednicama i zbirku izreka pod naslovom IZR(ij)EKE – Za raju iz Raja.

Vratimo se Gospodaru je prva knjiga hafiza Sulejmana Bugarija, koja je „doživjela“ više od dvadeset izdanja. Radi se o zbirci pedeset hutbi, pomno izabranih po temama, kako bi se pokrilo što više životnih oblasti i odgovorilo na što više pitanja. Knjiga „Vratimo se Gospodaru“ na suptilan način trasira puteve najvažnijeg povratka vječnoj domovini. Knjiga je prevedena na engleski i njemački jezik.

Mi smo jedan drugome najbolji poklon je zbirka medijskih nastupa hafiza Bugarija, koja je nastojala sačuvati i u pisanom obliku svu njegovu životnost usmenom izričaja. Na plemenit način upućuje se čitaoca da razumišlja o sebi, tako da svaku noć svede račun sam sa sobom za prethodni dan.
Sam naslov upućuje na činjenicu da su najvažnije stvari i najveće vrijednosti one koje se ne mogu platiti novcem, da se moramo družiti i voljeti na višim osnovama i bez obaveznih „kesa“ koje se nose kad idemo u posjete. Dijeljenjem poklona koji se ne mogu platiti novcem postiže se istinska ljubav u ime Gospodara i promovira se Milost. Autor u svojim medijskim nastupima ne osuđuje, ne presuđuje, ne govori – on razgovara.

Dersovi i druženja treća je knjiga hafiza Sulejmana Bugarija. Radi se o njegovim tematskim predavanjima na raznim susretima u zemlji i inozemstvu. Kroz knjigu se vidi da je njegov način, koji preporučuje svima nama, upravo razgovor i druženje. On objašnjava kako biti sretan, koristan, kako očistiti svoje srce, kako biti živ u današnjem svijetu, kako imati prijatelja i biti prijatelj…Kroz formu Bugarijevih „Dersova i druženja“ čitalac prepoznaje i prati prefinjeni način komuniciranja sa drugima i biva pozvan da se kreće tim putem u uređivanju odnosa između između sebe i okoline, ali i sam samim sobom.

Liječenje ovisnika o drogama u terapijskim zajednicama: Socijalni rad i duhovnost četvrta je knjiga hafiza Sulejmana Bugarija. Radi se Bugarijevom magistarskom radu, kojeg je krajem 2012. godine uspješno odbranio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Izr(ij)eke – Izreke za raju iz Raja zbirka je izreka hafiza Sulejmana Bugarija. Posjetioci njegovih predavanja, hutbi i mukabela, kao i oni koji su ga slušali na elektornskim medijima i internetu, zasigurno su primijetili njegovu sklonost i ljubav prema riječi. Istražujući čovjeka u punom smislu, a u potrazi za odgovorom na ključna pitanja savremenog ljudskog bića i uzroka gotovo općeg nezadovoljstva, zasićenja i dosade, nastale su “Izreke za raju iz Raja“ u kojima autor nudi odgovore i izlaz. Izreke poput kapljica napajaju duše žedne svevremenskih sadržaja. Zajednički nazivnik svake od njih je iskrenost te će, tragom ove kiše, iskreni tragalac naći put do Izvora.

 • IZVODI IZ RECENZIJA

  Hafiz Sulejman Bugari je savremen. U svojim hutbama traga za problemima u svojoj okolini, za onim što bi moglo biti pozitivno i onim što bi moglo biti negativno, to analizira i prvo nastoji dovesti slušaoca do toga šta treba raditi pa da to pozitivno postane još pozitivnije, a za ono što je negativno nastoji usmjeriti slušaoca da radi da i to preobrazi u pozitivno. Bugari je veoma često direktan i živ u govoru, uvlači slušaoca u srž teme. To nije kazuistika, nego neka vrsta dijaloga ili druženja sa dušama slušalaca. Slušaočeva misao ne može odlutati jer slušalac primjećuje da je riječ i o njemu. Sve hutbe su, bez izuzetka, etičko-didaktičkog karaktera na čemu insistira i islamsko učenje, a što je i svrha hutbe. NJegove hutbe su veoma aktuelne. Zbog toga zaslužuju pažnju.

  Prof. dr. Omer Nakičević

  U ovoj knjizi, kao ideja vodilja, dominira etika. Ovo djelo posebno je značajno za žene, koje nisu u mogućnosti slušati hutbe u džamiji, a one će im, bez sumnje, pomoći u odgoju sebe I svoje djece u duhu islama i Časne Knjige, što znači u duhu Dobra. Bugarijeve hutbe su kao stalna lektira, udžbenik, priručnik. Čitaoca u svim sitacijama podsjeti i opomene.

  Prof. dr. Lamija Hadžiosmanović

  Sulejmana Bugarija ja vidim u tradiciji mistika radosti. O njemu treba govoriti u kontekstu onih ljudi koji su vjerovali da nam se Milostivi objavljuje kao radost i da Mu najbolje služimo radošću i ljubavlju.

  Prof. dr. Dževad Karahasan

Copyright 2007-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija