Neke osobine Allahovih robova

Hvala Allahu, dž.š., Koji nas je odabrao da budemo poput onih koji kažu:

“… Gospodaru naš, mi smo zaista vjernici, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju” (Ali Imran, 16).

Salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji su iskreni u robovanju Njemu.

Da vidimo koji su to ljudi koji se obraćaju Allahu na ovakav način. Ko su ti za koje Allah kaže da su stavili pregradu između sebe i džehenemske vatre? Allahu moj, ukaži nam na te ljude, ti nam ih opiši, jer duše koje žele da se očiste, jedva čekaju susret s takvim ljudima.

Allah nam udovoljava, pa u sljedećem ajetu veli da su to “oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili” (Ali Imran, 17).

Dakle, posebno izdvajajući one koji kažu: “Gospodaru naš“, ovi ljudi imaju pet osobina:

 • To su ljudi koji su strpljivi u poslovima, profesijama kojima ih Allah zadužuje. Znači, u svojim strukama;
 • iskreni u izvršenju ugovora koji su sklopili sa Allahom, dž.š.;
 • Allahu poslušni ustrajnošću, koji, dakle, ne malaksaju, koji se – kad osjete slabost na poslu zbog društva koje ih opkružuje – vrate na “centralu” i napune svoje srce i dušu imanom;
 • to su oni koji udjeljuju na Allahovom putu, kojima kad podignu plaću naumpadaju oni koji nemaju i za njih izdvoje 50, manje ili više, maraka, a neće reći: “Što se nije školovao ili radio i zaradio kao ja”;
 • oni koji se u posljednjim časovima noći mole Allahu za oprost. Ova peta osobina je posebna time što se izdvaja veznikom vav, tj. posebno izdvajamo one koji se Allahu obraćaju ujutro, drugim riječima, klanjaju sabah.

U tome smo poslabi; mrsko nam je ustajati na sabah. To je samo zato što ne znamo vrijednost toga.

A Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Allahu moj, mom ummetu dadni beriket u jutarnjim satima”. (Tirmizija, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed)

Zaista, najveći beriket se spušta na sabah-namazu.

Zato je Poslanik rekao: “Kad bi vi znali vrijednost sabah-namaza, puzeći bi dolazili u džamiju”. (Buharija, Muslim)

Ili, u drugom hadisu: “Razlika između nas i dvoličnjaka je u tome što oni ne prisustvuju jaciji i sabahu”. (Ibn Madže)

Islamski učenjak Ali el-Havvas je rekao: “Nemoj sebi sprječavati tjelesnu i duhovnu opskrbu grijesima, zavidnošću, ogovaranjem, prenošenjem riječi, umišljenošću, spavanjem poslije sabaha do izlaska sunca i spavanjem poslije ikindije namaza”.

Zaista, poslije klanjanja sabah-namaza, Allah spušta tjelesnu opskrbu, a poslije klanjanja ikindije, Allah spušta duhovnu opskrbu. Odatle nam je Poslanik, s.a.v.s., preporučio da ne spavamo poslije sabaha i ikindije da ne bismo izgubili tu veliku blagodat.

Prenose Ahmed i Bejheki da je Poslanik rekao: “Ko spava poslije sabaha dobit će bolest ba’dž, a to je bolest kukova”.

Veliki alim Ša’rani se požalio svom učitelju da ga bole kukovi. On ga je upitao: “Spavaš li poslije sabah-namaza?” Rekao je: “Da!” “To ti je zbog toga.”

Zato je Poslanik, s.a.v.s., govorio o vrijednostima spominjanja Allaha iza sabaha do izlaska Sunca.
Braćo draga, vidimo da u islamu nema ništa slučajno, sve je sa određenim ciljem. Sada će nam biti jasnije zašto često nismo raspoloženi, smireni, staloženi… A i Poslanik, s.a.v.s., navodio je da će onaj ko klanja sabah, biti rahat i raspoložen čitav dan, a onome koji to ne uradi, bit će teško i neprijatno. (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesaija, Ibn Madže, Ahmed)

Drugim riječima, kazano onom narodnom: Do podne će mrziti sebe, a popodne ostale.

Moja preporuka svima nama je: Probudimo se, pomozimo sebi time što ćemo organizirati u svojim mahalama klanjanje vaktova, posebno sabaha i jacije.

Kad se ovdje, u džamiji, osjećaš lijepo, a da se ne osjećaš – ne bi ni došao, proširi i održavaj svoje osjećanje u mahalskoj džamiji, makar vas bila trojica. Organiziraj to srcem. Allah će vaš trud nagraditi.

Neka nam je uvijek na pameti hadis: “Čovjeku će zaista biti spriječena opskrba zbog grijeha koje počini”. (Ahmed, Nesaija, Ibn Madže)

A naši neprijatelji hrane se našim slabostima.

Molim Allaha, dž.š., da nam poveća ljubav prema vjeri i da ujedini naša srca. Amin!

Sarajevo, Alipašina džamija, 6.5.2000. godine

Sulejman Bugari


 • Drage i plemenite duše,

  Rijekom dahova teku riječi, misli, ideje, govori i pripovijedanja o svemu što je bilo, što je sada, što će biti; što je kazano, što se kazuje i što će se kazati. Zato smo dužni slušati i dosljedno slijediti Božije kazivanje. Ta Rijeka može biti slana i slatka, gorka i pitka, mutna i bistra, prljava i čista, otrovna i ljekovita. Ona se čisti veličajući Njezinog Vlasnika. Postaje ljekovita iskrenošću, želeći drugom isto što i sebi. Ona nije naša, potekla je od Njega i utiče Njemu. Mi smo samo pecari, zato pazimo šta ćemo pecati. I ne dozvolimo da upecani budemo.

 • Kaži mi ko si, da vidim ko sam

  Nisam lingvist, ali dato mi je da govorim!

  Nisam filosof, ali doista ljubim i volim mudrost!

  Nisam uspješan, ali volim!

  Ne mogu više da gledam, nagledao sam se svega, hoću da vidim!

  Upitah prolaznika: – Kako si, ljudino? On će ti meni: – Otkud znaš da sam ljudina? A otkud znaš da nisi- rekoh mu.

  Meni puno znači to da svi znakovi u sebi nose značenje od svoga Označitelja. Šta tebi znači to što vidiš od znakova?

  Jasan mi je prirodan brak sa svijetom, ali je neprirodno ostati u njemu.

  Ja sâm ne predstavljam ništa, a zajedno predstavljamo Nešto!

  Ja, iako često spominjem Boga, često i griješim. Zato sam samo čestica i ništa više.

  Prvi i posljednji savršen pogled je Muhammedov, u drugom se pogledu ne nalazim!

  O, Allahu, sačuvaj nas znanja koje ne donosi slobodu od sebe.

  Sulejman Bugari

Copyright 2006-2021 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija