Hafiz Bugari / Brinemo li!

Sva hvala pripada Allahu Gospodaru svega stvorenog. Salavat i selam neka je na brižnog Miljenika Muhammeda, a.s., na njegovu čistu porodicu, uzorne prijatelje i na sve one koji slijede njihovu praksu do najljepšeg Susreta.

Ovih dana analiziram jedan Božiji putokaz, koji nam skreće pažnju sa naših briga, koje nam ne rješavaju niti pojedinačne niti društvene probleme. Istina je da svako od nas se za nešto i o nečemu brine, a svijet se sve više u brigama guši i to najviše zbog nas samih, samo što mi to ne osjećamo.

Svakodnevno čujemo izjave: – Ja to radim jer se brinem za tebe! Odgovor bi bio: – Nemoj se ti, Boga ti, za mene brinuti.

Mnogi su svojom uvjetovanom i bolesnom brigom zarobili i sebe i nezbrinute. Duhovna sirotinja zarobljava siromahe.

Zaboravili smo na prvu moralnu obavezu, a to je rad na sebi. Diplomirali smo sve i na svemu, a ne bi se reklo da smo diplomirali i na sebi.

Gospodar svjetova nas podsjeća o čemu se treba brinuti, ako se već brinemo i ako želimo biti razbibrige i veli: – O, vi koji vjerujete, brinite se vi o sebi, tako vam ne može nauditi onaj ko je zalutao, ako ste usmjereni…(El-Maide, 105)

Obratimo pažnju na uvjet – ako ste usmjereni. Nije rečeno ako vjerujete, jer ljudi već vjeruju, ovaj u ono, a onaj u nešto drugo.

Većina nas je naslijedila pogrešne smjernice u odgoju i školstvu i obično smo usmjeravani prema laži, a ne prema istini. Tako da više vjerujemo u osjetilno nego u nadosjetilno, u naravno nego u nadnaravno, u iluzorno nego u stvarno, vjerujemo po sebi, a nećemo po Njemu.

Onda nam sve i svako smeta, ranjivi smo i ne znamo koji nam je životni pravac i smjer. Zato nam u takvom stanju može nauditi svako ko je dezorijentiran i izgubljen. Mogu nam zaustaviti lični razvoj i poremetiti put. Nismo na vrijeme učili i za dušu i za tijelo, pa kudimo čak i vrijeme: – Loše je vrijeme došlo, vrijeme u kojem je teško biti iskren, nismo mi krivi vrijeme je takvo.

Ima jedna arapska poslovica koja glasi: – Ružimo vrijeme, a  problem je u nama. Kad bi vrijeme moglo progovoriti, ono bi nas kudilo.

Sve što nas okružuje govori: – Ja sam asocijacija za vječnost. Tako je i vrijeme je asocijacija na bezvremenost.

Apsurd je imati od Boga slobodu izbora i slobodnu volju, a ne izboriti se za smisao života i ne osloboditi se okova oba svijeta. A za izbor i volju se na oba svijeta odgovara.

Svojim izborom govorimo o svojoj razboritosti ili nerazboritosti, a svojom voljom izražavamo ili čistu ljubav ili veliku nevolju. I viruse smo mi izabrali mržnjom, svojim grijesima i bolesnim željama. Analitičari teorije izbora vele: – Svi problemi svijeta su samo zbog pogrešnog izbora.

Brate, sestro, i bračni drug je tvoj izbor, pa kako možeš biti protiv svog izbora?

Gospodar Svemilosni veli: – Svako radi po onom u čemu je… (El-Isra, 84) … Radite što god hoćete… (Fussilet, 40) Zato, obožavajte šta god hoćete! Reci: ‘Pravi gubitnici na Dan Buđenja su oni koji su izgubili sebe i svoju porodicu. To je očiti gubitak’. (Ez-Zumer, 15)

Evo činjenica – imamo vrhunsku tehnologiju, ali smo kao ljudi izgubljeni, imamo znanje, ali nemamo spoznaju, imamo vjerovanje, ali nema vjere.

U svemu smo zakazali, jer smo živi kontakt otkazali.

Kad se od Božije Knjige distanciramo, onda živimo sa bolnom distancom. Čovječe brižni, ko duhovno pada, voli da napada, a u svakoj kušnji loše i višak otpada!

Kad se brinemo ili samo za ovaj ili samo za onaj svijet, mi širimo zarazu, uzrokujemo poremećaj u svemu i na teretu smo svima.

Posljednji poslanik Muhammed, mir nek je na njega, je rekao: – Najbolji među vama je onaj koji ne šteti ovom svijetu na račun onoga, koji ne šteti onome svijetu na račun ovoga i ko nije na teretu ljudima.

Zadaća sviju nas je da ljudi budu slobodni i rahat od nas. To su put i misija pečatnog poslanika Muhammeda, a.s., i njegovih pravih sljedbenika.

Iskreno i brižljivo prilazimo svakom stvoru, ako ne želimo biti u kućom pritvoru!

Bar, 14.11.2020. godine
Sulejman Bugari

Copyright 2006-2021 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija