Rekli su

Akademik Esad Duraković / Hafiz Sulejman Bugari: Hram u srcu

O hafizu Sulejmanu Bugariju objavio sam svojevremeno (Preporod, br. 11/1045, Sarajevo, 1. juni 2015.)...  

Prof. dr. dr. Lidija Pehar / Izreke – hrana za um, srce i dušu

Kad su Ezopa upitali: Koja je najbolja stvar na svijetu, odgovorio je: Jezik. A...  

Milan Bandić / Hafiz Bugari: Čovjek sugovorništva i dobrog susjedstva

Dragi i poštovani prijatelji, neka je mir i spas Božji na vas! O hafizu...  

Akademik Esad Duraković / Hafiz Sulejman Bugari: Lice Vrline

Naš svijet izobličava se toliko da nam život u njemu postaje neka vrsta prinude....  

Akademik Dževad Jahić / Između jezika i misli

Hafiz Sulejman-ef. Bugari jedinstvena je ličnost, općepoznata i općepriznata na ovim našim prostori ma...  

Akademik Tvrtko Kulenović / Duhovni svijet Sulejmana Bugarija

Tekstovi Sulejmana Bugarija imaju formu aforizama, ali nisu aforizmi. U svoje vrijeme, naročito poslije...  

 • Kaži mi ko si, da vidim ko sam

  Nisam lingvist, ali dato mi je da govorim!

  Nisam filosof, ali doista ljubim i volim mudrost!

  Nisam uspješan, ali volim!

  Ne mogu više da gledam, nagledao sam se svega, hoću da vidim!

  Upitah prolaznika: – Kako si, ljudino? On će ti meni: – Otkud znaš da sam ljudina? A otkud znaš da nisi- rekoh mu.

  Meni puno znači to da svi znakovi u sebi nose značenje od svoga Označitelja. Šta tebi znači to što vidiš od znakova?

  Jasan mi je prirodan brak sa svijetom, ali je neprirodno ostati u njemu.

  Ja sâm ne predstavljam ništa, a zajedno predstavljamo Nešto!

  Ja, iako često spominjem Boga, često i griješim. Zato sam samo čestica i ništa više.

  Prvi i posljednji savršen pogled je Muhammedov, u drugom se pogledu ne nalazim!

  O, Allahu, sačuvaj nas znanja koje ne donosi slobodu od sebe.

  Sulejman Bugari

Copyright 2006-2021 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija