Aktuelnosti

Poruka za 1442. Hidžretsku godinu: Oživimo hidžru u našoj svakodnenici, kako bismo se radovali svakog dana, godine i daha

Čovjek kao najsavršenije biće u sebi ima najsavršenije mogućnosti da pronađe izgubljenu vječnu ljubav i...  

Kurban-bajramska poruka za 2020: Kurban je prilika za živu komunikaciju

Sva hvala, zahvala, veličina i moć pripadaju samo Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je Allahov...  

Ramazan je bio prilika da vidimo s kim nam duša bajramuje

Imenom Allaha, Svemilosnog, Premilosnog od ljepote ostaje se bez daha. Selamimo dušom sijača plemenitog daha...  

Univerzalne ramazanske prilike 30: Prilika za istinsko robovanje

Ramazan je prilika za buđenje istinskog robovanja. Gospodar je odredio i obavezao nas zakonom koji...  

Univerzalne ramazanske prilike 29: Prilika za uvezivanje

Ramazan je prilika za uvezivanje. Odvezali smo se plaho, udaljili smo se od užeta koje...  

Univerzalne ramazanske prilike 28: Prilika za bezinteresnu ljubav

Ramazan je prilika za bezinteresnu ljubav. Mi smo svjedoci da ova ljubav o kojoj pričamo...  

 • Kaži mi ko si, da vidim ko sam

  Nisam lingvist, ali dato mi je da govorim!

  Nisam filosof, ali doista ljubim i volim mudrost!

  Nisam uspješan, ali volim!

  Ne mogu više da gledam, nagledao sam se svega, hoću da vidim!

  Upitah prolaznika: – Kako si, ljudino? On će ti meni: – Otkud znaš da sam ljudina? A otkud znaš da nisi- rekoh mu.

  Meni puno znači to da svi znakovi u sebi nose značenje od svoga Označitelja. Šta tebi znači to što vidiš od znakova?

  Jasan mi je prirodan brak sa svijetom, ali je neprirodno ostati u njemu.

  Ja sâm ne predstavljam ništa, a zajedno predstavljamo Nešto!

  Ja, iako često spominjem Boga, često i griješim. Zato sam samo čestica i ništa više.

  Prvi i posljednji savršen pogled je Muhammedov, u drugom se pogledu ne nalazim!

  O, Allahu, sačuvaj nas znanja koje ne donosi slobodu od sebe.

  Sulejman Bugari

Copyright 2006-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija