Univerzalne ramazanske prilike 29: Prilika za uvezivanje

Ramazan je prilika za uvezivanje. Odvezali smo se plaho, udaljili smo se od užeta koje treba da nas poveže. Bez veze koju je On odredio, teško je da se ljudi povežu. U doba Reslulullaha, s.a.v.s., bilo je plemena koja su po 500 godina bila u zavadi. Gospodar šalje Muhammeda, s.a.v.s., da poveže te ljude, da poveže srca njihova. Šta je to učinilo da ih poveže? Ljubav.

Allah kaže: – O, Muhammede, nisi ih ti spojio, već ih je Allah spojio.

Dakle, Allah je taj koji povezuje srca ljudi, ko kad ih je On i stvorio. On zna kako se ona liječe. Bez stvarnog povezivanja nema duhovne zrelosti. A uloga ramazana jeste, kako Allah kaže: – Ne bi li postali duhovno zreli.

Dakle, kada nedostaje duhovna zrelost, to znači da nisu srcima povezani ljudi.

Koji je prvi korak da možemo se povezati? A dobili smo zadaću kao zajednica da se upoznamo, ne bismo li se povezali. Prvi korak jeste da težimo ka prisnosti. A prisnost, rekli smo, dobija se iskrenošću.

Svi kažemo da hoćemo to i to. Čak malo dignemo i glavu kad pričamo. Hej, da mi je da ostvarim to, da mi je samo još to… I dignemo glavu, interesantno. Simbol, znak i podsjetnik. Ti, zapravo, pitaš za Njega. Mi stalno pitamo o Njemu, a On kaže Muhammedu, s.a.v.s.: – Kada te moji robovi pitaju za Mene, reci im da sam Ja blizu.

A pošto smo mi zaduženi da se okitimo Allahovim imenima, okitimo se sa imenima milosti pa da tu milost širimo. Okitimo se osobinom ili imenom El-Vedud (Onaj koji voli) pa da se volimo, da širimo ljubav. Okitimo se imenom Onaj ko je blizu. Mi kažemo Blizak, veoma blizak, ne može čovjek biti bliži od Njega. A Gospodar kaže: – Kada te moji robovi pitaju za Mene, reci im da sam Ja blizu.

Dakle, mi kada dobijemo osobinu bliskosti, tada ljudi imaju potrebu da nas pitaju o Njemu. Da traže tu blizinu, jer bez nje ne mogu živjeti.

Kaže Allah: – Reci im da sam blizu. Ja se odazivam svakom onom ko Me zove.

Ovom osobinom kad bismo se okitili, pa da se odazimo. Ko god nam se obrati i želi da razgovara sa nama, mi mu kažemo: – Izvoli.

A ne ono. – Nemam vremena… Ne mogu… Zauzet sam…

Znaš da možeš. Ako ne možeš sad, reci sutra. Ali odazovi se radi Njega jer On pita za Njega. On, kad se osami, zove Njega, a ne zna kako da dođe. Pa pita tebe, pita mene, ovoga, onoga.

Allah traži da se odazovemo Njemu, pa nam zato kaže: – Neka Mi se odazovu i neka vjeruju u Mene, ne bi li duhovno zreli postali.

To znači da oni ostaju duhovne bebe. Nemaju prisnost, pa zato nemaju ljubav, zato nemaju razumijevanja, zato nemaju sabura, zato što su bebe u duhovnom smislu. Ta prisnost se dobija kada radimo na tome da povežemo dvojicu. A mi smo takvo stanje napravili da niko ni sa kim ne priča. Pričaju samo službeno.

Ebu Derda, r.a., prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: – Hoćete li da vas obavijestim o nečemu vrjednijem od stepena namaza, posta i sadake. To je popravljanje odnosa među ljudima. Jer rušenje odnosa među ljudima, to je patnja, to je uništenje to je propast.

Onda je Poslanik, s.a.v.s., upitao žele li da im kaže ko su najgori ljudi pa, kad su potvrdili, on nastavi: – To su oni koji škrtare, koji prenoseći riječi ogovaraju, koji rastavljaju voljene, koji traže mahane čistim i nevinim ljudima.

Zadatak imamo da se zbližimo, da se otvorimo, da dođemo do te bezinteresne ljubavi o kojoj smo govorili. Zadatak imamo da spajamo, da budemo spajalice dobrog u zajednici. Mi to možemo. Ova zajednica je veoma bogata i ima potencijala, putujte po svijetu pa ćete vidjeti da nema slične. Sa ovakvom strukturom respekta, razumijevanja, Bosna može da nauči svijet kako se pobjeđuje mržnja. Nije bitno preko koga je ta mržnja išla, važno je zauzeti stav o tome.

Uz ramazan štitite jedni druge. Okrenite se jedni prema drugima, svi ste vi jedna porodica. Nemojte dati da se u vašu porodicu uvuče onaj ko vas razjedinjava.

Allah kaže: – Vjerujte u šta god hoćete, ali ćete biti pitani o tom izboru. Radite što god hoćete, ali ćete vidjeti sutra ko je izgubio sebe i svoju porodicu.

Tu smo da se takmičimo, čineći dobra djela. Iskoristimo prilku. Ovaj ramazan neka bude početak tog istinskog zbližavanja i traganja za onim zajedničkim, kako bismo mogli da nasatavimo sa ovom neopisivom prilikom koju nam Allah nudi, ne samo uz ramazan, nego svakim dahom. Zato, iskoristimo priliku da ne bismo padali u nove neprilike.

Sulejman Bugari
TVSA, 2015.

Copyright 2006-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija