Univerzalne ramazanske prilike 26: Prilika za originalnost

Ramazan je prilika za originalnost. Kao vjernici i kao ljudi imamo zadatak da otkrijemo ulogu zbog koje smo tu, da dođemo do spoznaje.

Kako se spominje u ajetu: – Stvorio sam ljude i džinne da bi Mi robovali.

U komentarima ovog ajeta se kaže: – Da Me saznate, pa da Mi robujete, pa da Me spoznate.

Dakle, spoznaja je u pitanju. A do spoznaje doći, to znači doći do svoje originalnosti. Najbrže se do svoje originalnosti dolazi upravo za 27. noć ramazana, odnosno za Noć Kadra. O toj noći je mnogo govora, priča, događaja, primjera itd. Ipak, ona ostaje tajna, tajna kao izazov ljudima da otkriju šta je to što je sakriveno, a omogućeno, ipak, da je otkriju.

Spominje se da su ashabi tragali za tom noći u trećoj desetici ramazana. I pita ih Poslanik, s.a.v.s., šta to rade, a oni kažu: – Evo, čekamo da otkrijemo Noć Kadra.

Poslanik im reče: – A šta ste do sad radili?

Dakle, ta noć kao da putuje tokom cijelog ramazana. Čak neki ashabi kažu da ona putuje i mimo ramazana. Tako da su neki dosegnuli tu noć i u mjesecu šabanu. Velikani kažu: – Blago onom ko uspije da mu svaka noć bude Kadr.

A šta znači Kadr?

Kadr je nivo, stepen, koji je određen svakom čovjeku do kojeg on treba doći, a to je upravo njegova originalnost. Zato Allah kaže u Kur’anu: – O, Musa, došao si u pravo vrijeme. Tako je prevedeno. A, inače, upotrijebljena je riječa kao i za Noć Kadr. Korijen te riječi je – nivo, stepen.

Dakle, Allah kaže Musau, a.s., došao si do stepena svoje originalnosti, do onakvog kakvog te želim, to si ostvario. Allah je dao da prije ramazana budu tri noći – Noć želja, Noć duhovnog uspinjanja i Noć čišćenja – kao priprema da se ostvari, realizira, upravo ova Noć, u kojoj je sakriven smisao čovjekovog života. Ona se ostvaruje živeći po Kur’anu, jer je Kur’an spušten u toj Noći. Treba biti Kuran, ili bar sura kur’anska. Pošto je Resulullah, s.a.v.s., bio Kur’an koji hoda, ti budi bar jedan ajet – da ti podsjećaš bar na ajet neki, na neki događaj ashaba, da budeš živa sura koja hoda – to je ta originalnost.

Mi kažemo za nekoga da je zlatan. Ma, to je zbog originalnosti, a ne zbog zlata, jer kada je neko dobar, nema ni zlata, ni para koliko on vrijedi. Znači, radi se o orignalnosti čovjekovoj. A Allah se je smilovao onom ko je spoznao sebe. To je upravo rekao hz. Omer, r.a.

Inače, doći do originala, znači doći do smisla. A svaki čovjek ima pravo na smisao. A imati smisao, kako kaže jedan filozof, znači doći do pravoga sebe, biti pri sebi, biti priseban. A mi danas u ovom svijetu izgleda da smo pri medijima a ne pri sebi. Naravno, nema  on ništa o protiv medija, nego – ne susrećemo se, ne suočavamo se. Imaju ljudi koji se nikada nisu sreli, ali su ih mediji razdvojili. Omogućimo jedni drugima da dođemo do svoje originalnosti jer, inače, neoriginalno djelujemo, neoriginalni smo u životu, a ljudi ne vole neoriginalno, svako voli, čak i kada kupuje, da je original.

Nema originalnosti, a znate li zbog čega? Zato što nismo na Izvoru i na Početku.Originalan je onaj ko je na Izvoru i ko je na Početku. Budimo originalni, a prilika za originalnost jeste mjesec ramazan. Budimo originalni i mimo ramazana. Iskoristimo i ovu priliku.

Sulejman Bugari
TVSA, 2015.

Copyright 2006-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija