Univerzalne ramazanske prilike 25: Prilika za zdravu ulogu

Ramazan je prilika za zdravu ulogu. Svi probemi u društvu su zato što čovjek nije prepoznao svoju ulogu. Interesantno, imamo ona skrivena pitanja u sebi. Da mi je znati zbog čega sam tu? Svi mi zapravo tražimo svoju ulogu, a prilika za zdravu ulogu se otkriva najbolje uz ramazan. Zdrava uloga jeste ona kada mi čisto vjerujemo i čisto djelujemo.

Šta znači čisto vjerovanje?
Da svojim vjerovanjem ne uznemiravamo drugog. A čisto djelovanje da ne zabrovaljamo ljude čistom dobrotom sa dobrim djelima i da ne prigovaramo ljudima sa dobrim djelima.

Uslov za redovnu platu i na ovom i na onom svijetu je čisto vjerovanje i čisto djelovanje. Kako Gospodar kaže: – Svaki je čovjek na gubitku.

A u drugom ajetu objašnjava: – Osim onih koji vjeruju i rade dobra djela.

Oni imaju neprekidnu platu. Dakle, uloga, prava, čista i puna, otkriva se onda kada mi pročistimo svoje vjerovanje, pročistimo svoje djelovanje. Onda nam teče ova plata. A prljava uloga je ona kada mi volimo svojom ulogom da skrećemo na sebe, kada svojom ulogom želimo da pomažemo ljudima da bismo od njih profit dobili, kada svojom ulogom želimo da postignemo poziciju… Zato Gospodar kaže Muhamedu, s.a.v.s.:  – Ulozi koja ti je data, ne prigovaraj. Ne govori da je puno, da je pretjerano robovanje, da je pretjerana obaveza.

A čovjek, inače, po prirodi voli da peuveličava. I voli da umanjuje kad mu se da. Onda kaže: – K’o da mi ništa nije dato!

A kad on daje, onda: – E, koliko sam ti pomogo.

Znači, svoje voli da preuveličava, a umanjuje kada mu neko izlazi u susret. Dakle, zdrava uloga je onda kada se zahvaljuješ i na malo i kada ne prigovaraš kada pomažeš.

Nekoliko komentara ima na spomenuti dio ajeta. Tako je Fahrudin Er-Razi u tefsiru rekao: – Ne nabijaj na nos dobrotu svoju, ne nabrajaj to što si mu izašao u susret.

Taberi kaže da Allah u ovom ajetu Poslaniku kaže: – Muhammede, poslanstvom svojim nemoj prigovarati ljudima.

Ne, ne prigovaraj ako želiš stvarnu zdravu ulogu, ne prigovaraj što si pomogao, već mu se izvini što mu nisi ranije dao, što ga se nisi ranije sjetio. To je zdrava uloga, to je prilika za zdravu ulogu, tu ulogu trebamo pronaći, ona se lahko nalazi s Njim, a s Njim je sve lahko i sve moguće.

Zato, provedimo ramazan i sve dane mimo ramazana sa Svemogućim, tu je zdrava uloga, tu je zdravo razumijevanje, tu je zdrava prilika. Iskoristimo ovu priliku.

Sulejman Bugari
TVSA, 2015.

Copyright 2006-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija