Učešće u Komisiji Prvog takmičenja u učenju Kur’ana u Crnoj Gori

Danas je, u prostorijama Medrese “Mehmed Fatih”, održano prvo takmičenje u hifzu i tilavetu Kur’ana Časnog u Crnoj Gori, koje su organizirali Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori, Uprava za davu i obrazovanje i NVO Horizonti

Takmičenje je, u ime Islamske zajednice Crne Gore, otvorio Rahman Kačar, pomoćnik reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori.

Takmičari su učestvovali u tri kategorije i ostvarili rezultate na osnovu zbrajanja bodova tročlane komisije u sastavu: hfz. Sulejman Bugari, predsjednik, hfz. Rešad Dautović, član i prof. Rahman ef. Kačar, član.

Na takmičenju su učestvovali državljani Crne Gore, koji nisu stariji od 25 godina, a uposlenici su Islamske zajednice u Crnoj Gori, studenti Fakulteta i učenici Medrese te polaznici mekteba i Darul-Kur’an,

Copyright 2006-2021 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija