Učešće na “Omladinskoj školi savremene islamske misli” u Podgorici

U Podgorici je, od 3. do 5. novembra 2017. godine, upriličena “Omladinska škola savremene islamske misli”, koju su organizirali Medresa “Mehmed Fatih” iz Podgorice, NVO Svetionik iz Novog Pazara, KZM Tutin, NVO Horizonti i NVO CERK iz Crne Gore.

Medresa “Mehmed Fatih” je bila domaćin trodnevne škole na kojoj je učestvovalo 50 studenata iz Crne Gore i Srbije.

Učesnici su imali priliku slušati izlaganja na teme “Odnos Zapada prema islamu na temeljima zapadnih orjentalista”, “Osnovi komunikacije u Kur’anu i Sunnetu”, “Sloboda i identitet – savremeno poimanje identiteta”, “Savremene interpretacije Tradicije”, “Savremeno poimanje duhovnosti” i “Vjerska prava i slobode u praksi Evropskog suda za ljudska prava”.

Na spomenute teme govorili su istaknuti profesori iz različitih oblasti: dipl. komunikolog Omer Kajoshaj, prof. arapskog jezika i književnosti Afan Latić, prof. filozofije i sociologije Elmaz Osmanović, dr. Behlul Kanaqi, profesor tefsira i ahlaka mr. hfz. Sulejman Bugari i dipl. pravnik Fuad Čekić, direktor medrese “Mehmed Fatih”.


Hafiz Sulejman Bugari govorio je na temu “Savremeno poimanje duhovnosti”.

Kreativne radionice na kojima su učesnici imali priliku da se upoznaju sa osnovama pisanja novinarskog teksta kao i mogućnost da iskažu svoju kreativnost, timski duh i umijeće izgradnje savremenog poimanja lidera, vodili su dipl. pravnik Muharem Demirović i dipl. psiholog Denis Martinović.

Pored kvalitetnog edukativnog sadržaja, učesnicima je bio ponuđen i onaj iz oblasti kulture te su se kroz turističku šetnju Podgoricom mogli upoznati sa znamenitostima islamske tradicije i kulture na ovim prostorima.


Na samom kraju manifestacije, svim učesnicima je, u ime Rifata Fejzića, reisa Islamske zajednice Crne Gore, certifikate dodijelio hafiz. Sulejman Bugari, savjetnik reisa za misionarstvo (davu).

Copyright 2007-2018 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija