Učešće na manifestaciji “Veče knjige” u Islamskom kulturnom centru u Baru

U organizaciji Medžlisa IZ Bar, večeras je, u Islamskom kulturnom centru u Baru, upriličena manifestacija “Večer knjige”, na kojoj je učešće uzeo i hafiz Sulejman Bugari.

O nauci, knjizi i važnosti čitanja u životu svakog čovjeka, pored hafiza Bugarija, govorili su i dr. Edvin Hodžić i prof. Džemal Dacić.

Hafiz Bugari govorio je o nauci sa aspekta Kur’ana i rekao da Gospodar na dva mjesta u Svojoj Knjizi spominje spoj između nauke i vjere. Ukoliko se ne objedine nauka i vjerovanje, pojedinci, kao i cijelo društvo, bit će polovični, jer onaj koji ima znanje, a nema vjerovanje je kao onaj koji hoda na jednoj nozi, dok je poput slijepca onaj koji ima vjerovanje, a nema znanje.

Podučavajući da je neznanje čovjekov najveći neprijatelj, hafiz Bugari je istakao da pojedinac najbrže i najbolje dolazi do svog originala ukoliko spoji nauku i vjeru.

O značaju nauke dr. Hodžič govorio je sa aspekta medicine i istakao da povećanje inteligencije, poboljšanje i povećanje koncentracije i samopouzdanja, kreativnosti, sticanjem empatije samo su neke od koristi znanja.

“Među osobama koje kontinuirano čitaju i konstantno ponavljaju, vrlo je mali procenat da se u njihovim neuronima i moždanim ćelijama nagomilavaju tjelašca koja onemogućavaju da pravilno funkcionišu nervne ćelije!”, zaključio je dr Hodžić.

Prof. Džemal Dacić govorio je o vrijednosti Bismille i istakao da kada se god Bismila nađe ispred nauke i učenja, poprima obrise samog ibadeta, bogosluženja.

Copyright 2007-2019 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija