Učešće na Konferenciji „Gradeći mir, slavimo Boga“ u Lužnici

Četvrta po redu Konferencija inicijative vjernica i vjernika abrahamskih religijskih korijena s područja jugoistočne Evrope/zapadnog Balkana „Vjernici za mir”, održana je od 30. marta do 2. aprila u Duhovnom obrazovnom centru „Marijin dvor” u Lužnici kod Zagreba, na kojoj je učešća uzeo i hafiz Sulejman Bugari.

Tema konferencije bila je „Re: Akcija – vjernici za mir u vremenu nacionalizma i ksenofobije”.

Na konferenciji je učešća uzelo više od 70 sudionika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Njemačke, Srbije, Švicarske i Velike Britanije i to kršćani raznih denominacija i muslimani, a po prvi puta i humanisti agnostičkih svjetonazora.

Cilj konferencije bio je podjednako informacija i formacija vjernika i vjernica koji prepoznaju šansu za mir i nenasilje u poticajima svoje vjere i svjesni su opasnosti kada se ti poticaji ne svjedoče i ne artikuliraju u životu. Stoga konferencija tematizira sadržaje važne za izgradnju mira tako da povezuje osobno življenje vjere i nenasilje kao stav i način djelovanja.

Konferencija promiče interaktivan pristup temi, rad u malim skupina, radionicama oko srodnih podtema kao i strukturirane načine upoznavanja drugih tradicija poput metode žive biblioteke.


Na konferenciji su pored hafiza Bugarija, koji je govorio na temu „Zašto Kur’an i objava ne trpe nacionalizam i ksenofobiju” govorili i prof. dr. sc. Nerzuk Ćurak na temu „Analiza geopolitičkih pokazatelja: dijagnoza i Interpretacija”, dr. sc. Jadranka Brnčić na temu „Nacionalizam i ksenofobija u kontekstu religije i vjere”, Azra Ibrahimović na temu „Kur’an i islamska tradicija – paradigmatska mjesta otpora nacionalizmu i ksenofobiji?”, prof. dr. sc. fra Mile Babić i iguman Danilo Pavlović na temu „Biblija i praksa/nauk Crkve – koje temeljne putokaze nude? Gdje su glavni promašaji danas? Što je uzrok slabosti religijskih institucija prema nacionalizmu i ksenofobiji?” i dr. sc. Ana Raffai na temu „Teologija oslobođenja – teološki kontekst nenasilnog djelovanja”.


Hafiz Bugari je u svom izlaganju podsjetio da društvo živi sa 150 vrsta strahova koji su potvrđeni i otkriveni od strane svjetskih znastvenika, istraživača, psihologa i neuropsihijatara, među kojima je i strah ksenofobija i nacionalizam.

Istakao je da islam, ne samo da ne trpi nacionalizam, ksenofobiju, već i osuđuje svaki osjećaj obojen bojom podcjenjivanja i ponižavanja drugog i drugačijeg po bilo kojoj osnovi, pogotovo osjećaj “ja sam bolji“.

Govoreći o ksenofobiji hafiz Bugari je rekao da, kada nedostaje snaga vjere, onda caruju nacionalizam, ksenofobija, isključivost, fanatizam i otuđenost, a posebno sve vrste fobičnih neuroza, fobičnih ankcioznih poremećaja, koji su zahvatili društvo, porodicu i brakove, čak i djecu koja žive u strahu od opakih ukućana, što sada moderno zovemo ekofobijom. Toliko je ksenofobija proizvela bolesti, da su ljudi počeli strahovati i od samih sebe.


Nacionalizam je nazvao smrdljivom lešinom i dodao da čak islamska praksa kudi svakog ko bude slijepo propagirao i borio se za bilo koju vrstu fanatizma, nacionalizama i etnocentrizma.

Svoje izlaganje zaključio je riječima da lekcija svakog skupa jeste da vječno budemo i živimo skupa, ali cijena toga je skūpa! Hajdemo zajedno svojim radom, ne očekujući ništa, olakšati onima koji nisu skupa da budu skupa!

Copyright 2006-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija