Prvo gostovanje na radiju Fatih

Islamska zajednica u Crnoj Gori i medresa „Mehmet Fatih“ pokrenuli su Islamski radio “Fatih”, koji je, tri godine nakon što je dobio frekvenciju od Radio-difuznog centra Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, sada i zvanično počeo sa emitiranjem programa. Radio je u periodu eksperimentalnog programa, ali se već sada mogu čuti tematska predavanja vlastite produkcije.

Misija radija jeste da predstavi islam u svijetlu srednjeg puta, onoga što islam u suštini jeste, kao miroljubivu religija, koja poštuje čovjeka i svetost čovječijeg života i njegovog digniteta te podstiče na plemenitost.

U svom prvom gostovanju, 13. novembra 2018. godine, hafiz Bugari je govorio na temu “Uloga i značaj medija”.

Radio “Fatih”, koji se nalazi na frekvenciji 92.5 FM, za sada se može slušati samo na teritoriji Podgorice, a plan menadžmenta Radija jeste da do polovine naredne godine budu postavljeni prijemnici u svim gradovima gdje žive muslimani u Crnoj Gori.

Kompletnu emisiju možete poslušati u nastavku….

Copyright 2007-2019 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija