Hafiz Bugari održao hutbu u Čaršijskoj džamiji u Orahovcu

Danas je u Čaršijskoj džamiji u Orahovcu, gradiću blizu Prizrena, gostovao hafiz Sulejman Bugari, koji je inače rodom iz ovog mjesta.

Hafiz Bugari je prevodio hutbu na temu “Putovanja i upute”.

U prepunoj džamiji na ovom mubarek danu hafiz Sulejman Bugari se prisutnima obratio na albanskom jeziku, govorivši o važnosti puta i traženja upute od Gospodara svih svjetova.

“Put i putovanja uvijek su bili atrakcija, a sada još zanimljivija, iluzorna, virtualna. Imaš priliku da se i ne vratiš. Ako se vratiš, zaboraviš da ko čovjek hodaš!”, počeo je hutbu hafiz Bugari.

U nastavku je govorio o vezi između puta, putovanja i upute te da smo svi mi u inozemstvu i da ćemo biti pitani šta smo radili dok smo bili “vani”.

“Jedno je imati uputstvo, drugo je razumjeti uputstvo i pravilno ga upotrijebiti. Jedno je vjerovati, pamtiti, biti pokoran, a drugo je slijediti, paziti i brinuti se!”, nastavio je hutbu Bugari.

Hafiz je prisutne podsjetio na način kako je naš Poslanik, s.a.v.s., tražio uputu: “Gospodaru moj, ja uistinu tražim od Tebe uputu, svjesnost, poštenje, neporočnost, bogatstvo, neovisnost.” (Muslim).

Spomenio je i dva ajeta u vezi sa uputom: “Oni koji slijede Moje Uputstvo ne strahuju i ne tuguju. (Bekare, 38) i … Pa ko bude slijedio Moje Uputstvo, neće zalutati niti patiti.” (Taha, 123).

Na kraju, hafiz Sulejman Bugari je završio hutbu dovom: “O. Gospodaru, mi doista od Tebe tražimo uputu, svjesnost, poštenje i neovisnost, pa primi od nas hurmetom ovog dana.”

Copyright 2006-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija