Hafiz Bugari akademiku Šerbi Rostaderu uručio vakufnamu

U amfiteatru medrese “Mehmed Fatih” u Podgorici danas je akademik Šerbo Rastoder uvakufio legat od 100.000 strana arhivske građe i rijetkih naslova, koje je uvaženi akademik sakupljao u toku svog intelektualnog rada.

Tekst Vakufname je pročitan pred ministrima, ambasadorima, profesorima i učenicima medrese, koje je profesor uvrstio kao svjedoke ove Vakufname, a Vakufnamu je, ispred Islamske zajednice Crne Gore, uručio hafiz Sulejman Bugari, nakon čega je akademik održao predavanje na temu “Islamsko-orijentalna baština Crne Gore”.

Šerbo Rastode je poznati crnogorski historičar i redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, član Odbora za povijesne znanosti Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, član Upravnog odbora Matice crnogorske te pokretač i glavni i odgovorni urednik Almanaha, časopisa za proučavanje, zaštitu i predočavanje kulturno-povijesnoga nasljeđa Bošnjaka-muslimana Crne Gore.

Šerbo Rastoder je i profesor na Filozofskom falkultetu u Nikšiću, Pravnom fakultetu u Podgorici i Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Copyright 2006-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija