Monthly Archives: January 2019

Učešće u Komisiji Prvog takmičenja u učenju Kur’ana u Crnoj Gori

Danas je, u prostorijama Medrese “Mehmed Fatih”, održano prvo takmičenje u hifzu i tilavetu

Copyright 2006-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija