Monthly Archives: April 2009

Dr. Ahmet Alibašić / Hafiz Bugari je kredibilan prenositelj poruke

Komunikolozi nam kažu da je za uspješnu komunikaciju potrebno ispuniti četiri uvijeta: poznavati publiku, imati...  

Nedžad Ibrišimović / Jedna velika knjiga velike Hafizove duše

Imao sam i čast i zadovoljstvo da hafiza Bugarija vidim i slušam više puta i...  

Copyright 2006-2020 I Oficijelna web stranica Sulejmana Bugarija